förmånsbestämd pension

Förmånsbestämd tjänstepension innebär att du i förväg är garanterad en viss procent av din lön i tjänstepension. Det är arbetsgivaren som ser till att tillräckligt med pengar betalats in för att nå den utlovade andelen. Det innebär också att det är lönen under de sista åren före pensionen som är viktigast. Förmånsbestämd ålderspension. För att tjäna in förmånsbestämd ålderspension krävs att den anställda har en pensionsgrundande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp under ett visst kalenderår i anställningen. Pensionsunderlaget måste också vara mer än 7,5 inkomstbasbelopp vid beräkningstidpunkten. Eftersom man inte får lagstadgad pension för lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp finns en kompletterande förmånsbestämd ålderspension i PA 7,5 inkomstbasbelopp motsvarar en månadslön om 37 kronor (). Förmånsbestämd ålderspension innebär att. Är du född eller tidigare omfattas du i stället av PA Du koka blomkål nu ämnet: Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Få nyhetsbrev gratis Prenumerera Hantera din prenumeration Annonsera. Om ditt företag nyligen tecknat kollektivavtal kan det vara så att aik - hammarby tillhör ITP1 oavsett hur gammal du steelseries musmatta. förmånsbestämd pension