bygglov norrtälje

Men även om bygglov inte längre krävs behöver man göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked. Kommunerna avgör själva vad avgiften blir. Och priserna varierar kraftigt när det gäller utbyggnad. I Norrtälje tar kommunen en avgift på 6 kronor för administrationen. Det är dubbelt så dyrt som. STRANDSKYDD. Länsstyrelsen i Stockholm ger skärgårdskommuner bakläxa. De är för generösa med att bevilja bygglov på strandskyddat område. Flest dispenser underkänns i Norrtälje, visar nya siffror. Bygglov. I de flesta fall då du avser att bygga nytt, bygga till eller sätta upp skylt måste du ansöka om bygglov. Åtgärder som inte kräver bygglov kan ändå vara anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen. På Boverkets webbplats hittar du information om vilka åtgärder som kräver bygglov och vilka som inte kräver bygglov. Du kan ansöka om bygglov både via vår e-tjänst och via pappersblankett. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats. Ring oss på Våra olika renhållningstjänster och dess avgifter finns också här. I Norrtälje är avgiften densamma info bil för en utbyggnad. bygglov norrtälje