tillkopplat efterfordon

Genom en undantagsbestämmelse får man tillämpa reglerna om efterfordon på en båtvagn som saknar fjädring mellan axel/axlar och ram. (Ett efterfordon är egentligen ett tillkopplat fordon som inte är avsett för godstransport, exempelvis sky-lift, krossverk, kompressor eller liknande.) Reglerna för. Vilka regler gäller för efterfordon och släpvagnar, vad menas med efterfordon, beskrivning, släpvagn, släpkärra. 'Du kör på en motorväg, där högsta tillåtna hastighet är km/h, med en tillkopplad bromsad släpvagn. Vad är högsta tillåtna hastighet?' På counterfeitchristians.info finner du svaret på denna fråga och massor av andra körkortsfrågor.

Tillkopplat efterfordon Video

Båttrailer tips tillkopplat efterfordon

Tillkopplat efterfordon - jag

Mest lästa körkortsfrågor På vilka vägar är risken störst att omkomma i en trafikolycka? När är det svårast att bedöma andra fordons hastighet? Släpvagn eller släp är en vagn - ett ej motoriserat fordon på hjul, avsett att dras efter ett motoriserat fordon. Ursprungligen postat av Trafikpedagogen. Tryckluftskompressor Skylift Kioskvagn Läs mer om olika fordons maxhastigheter.

Tillkopplat efterfordon - det nya

Sidan av Köp tidigare nummer Internationellt körkort. De första släpvagnarna var ofta gamla hästspårvagnar , som blev över när spårvägen elektrifierades. I vissa fall kan en bil dra flera släpvagnar. Om efterfordonet saknar bromsar, får bruttovikten inte överstiga dragfordonets bruttovikt. Det gäller andra generösare regler för vad man får dra med en sådan. Vilken är den högsta hastighet traktorer får vara konstruerade för?