kontrolluppgifter till skatteverket

Skatteverkets e-tjänst för inlämning av kontrolluppgifter. Sammandrag – Kontrolluppgifter (SKV ). Information om KU kontrolluppgifter till skatteverket