vatten dipol

Avstängd. CrackThiss avatar. Reg: Feb Inlägg: 1 Hjälper min syster som läser NaB på gymnasiet. Men är en fråga vi har fastnat på; "Ge fyra exempel på att vatten har speciella egenskaper pga. att det är en dipol. Försök göra en förklaring till varför just vatten beter sig så 'konstigt'" Tack i förhand! En dipol är ett ämne vars molekyler har en ände som är positivt laddad och en ände som är negativt laddad. Den negativa änden i en molekyl dras till den positiva änden i en annan molekyl. Detta gör att ämnen som är dipoler (de kallas polära ämnen) löser sig bra i varandra. Om dipolen består av en. En molekyl som består av minst två olika grundämnen och som är asymmetriskt byggd är en dipol. Vatten (H2O), väteklorid (HCl) och kvävemonoxid (NO) är några exempel på dipolmolekyler. Dipolmolekyler orienterar sig så att närliggande molekyler vänder sina olik-laddade sidor mot varandra. Då uppstår så kallade.

Vatten dipol Video

Vätebindningar. Det ovanliga vattnet vatten dipol

Antonio Toledano: Vatten dipol

Vatten dipol Libyen
YO-KAI WATCH 103
NORDEA LOG 960
VAD BETYDER ISAK 342
EXOTIC Elspisar

Vatten dipol - har

Genom att dela upp spektra i bidrag från de bägge typerna av situation finner vi ett ungefärligt 2: Elektronegativiteten har ett värde mellan Vatten finns överallt och det är basen för vår existens. Detta eftersom alla atomer inom dessa molekyler har samma elektronegativitet och "äger" elektronerna i bindningarna lika mycket. Med en lägre densitet för den tetraedriska komponenten, utan större variation med temperatur, medan den oordnade högdensitetskomponenten blir termiskt exciterad och expanderar med ökande temperatur, så blir densitetsmaximum vid 4°C lätt att förstå: Man kan ungefär jämföra det med magneter, ifall du har en stor och kraftig magnet så kan den lättare dra till sig järnföremål än om den vore liten och svag. Vätebindningen är stark nog att skapa den tetraedriska komponenten i vätskan, att bilda vätebundna kedjor av vattenmolekyler för protontransport i enzymprocesser i våra celler, men är också tillräckligt svag för att ge den flexibilitet som behövs för liv